Gemeente Oosterhout stopt in 2020 met verstrekken eigen scootmobiel

De gemeente Oosterhout trapt als eerste gemeente in Nederland af.
Met het gelijkstellen van de eigen bijdrage naar €17,50 in 2019 zijn de landelijke kosten voor hulpmidden en zorg gestegen met maarliefst 300 miljoen.
De overheid heeft in 2018 aangegeven de gemeenten te compenseren voor 150 miljoen.
Het verschil wat hierin ontstaat dient door de gemeenten uit eigen budget gecompenseerd te worden.
Dit wordt onder andere gerealiseerd door een schraler verstrekkingenbeleid.
Gemeenten hebben in 2019, als gevolg van het verlagen van de eigen bijdrage,  een enorme toename geconstateert in het aantal aanvragen voor bijvoorbeeld een scootmobiel.
Hierdoor is het in veel gevallen niet meer kostendekkend.
Andere gemeenten geven er inmiddels blijk van het voorbeeld uit Oosterhout te gaan volgen.

Geen ‘eigen’ gemeentelijke scootmobiel

De gemeenteraad heeft in mei 2019 besloten dat standaard scootmobielen, vanwege de oplopende kosten, vanaf 2020 niet meer door de gemeente worden verstrekt. Burgemeester en wethouders hebben nu nadere voorwaarden gesteld aan de verstrekking van scootmobielen. Inwoners van Oosterhout die deze ondersteuning nodig hebben, kunnen gratis gebruik blijven maken van de scootmobielpool.

Scootmobieluitleen

Inwoners die hun ‘eigen’ scootmobiel willen, krijgen deze in het vervolg niet meer van de gemeente, maar moeten deze zelf kopen of huren. De gemeente onderzoekt nog wel de mogelijkheid van een scootmobieluitleen. Omdat het aantal gebruikers zal toenemen, wordt het aantal voertuigen in de pool uitgebreid. Inwoners die al gebruik maken van een vaste ‘eigen’ scootmobiel, kunnen deze behouden, mits hun indicatie niet wijzigt.

Problemen nu al begonnen

Het nieuwe scootmobielenbeleid heeft nog wel wat haken en ogen. Zo zijn er veel meer scootmobielen nodig, nu zijn er via aanbieder Surplus Welzijn zestien voertuigen beschikbaar. Een ander praktisch punt is de stalling. ,,Dat is nu bij de activiteitencentra, maar er is geen ruimte voor al die scootmobielen. Daar is niet goed over nagedacht door de gemeente“, zegt vrijwilliger Wesley Kuipers. De vrijwilligers en de pool worden door Surplus gecoördineerd. ,,Als er nu een scootmobiel nodig is en er zijn geen vrijwilligers beschikbaar, wordt soms de beheerder van een van de activiteitencentra ingezet“, zegt Surplus-manager Anja Hartmans. ,,Maar als het aantal deelnemers aan de pool toeneemt, dan gaat dat niet. Je bent dan iemand een halve dag kwijt.”

Vrijwilligers

Daarnaast krijgt Surplus minder budget van de gemeente. ,,Dat gaat niet in combinatie met de uitbreiding van deze taken; we regelen de coördinatie en administratie van de pool.” Hartmans zegt dat naar een oplossing wordt gekeken. ,,Misschien blijven we de pool wel beheren, maar dan moeten er andere afspraken komen.” Extra middelen? ,,Dat zou mooi zijn.” Kuipers maakt zich zorgen om het aantal vrijwilligers voor de pool. ,,Er is al vaak een tekort aan vrijwilligers.” 

 

Bron : Oosterhout.nieuws.nl en BNdeStem.nl