Accu's

De volgende zaken zijn belangrijk om te weten over loodaccu’s wanneer toegepast in een scootmobiel:

  1. Garantie van Wetac Move is van toepassing op materiaal- en fabricage fouten, deze komen in de regel direct of binnen 3-4 maanden aan het licht. In veel andere gevallen worden de accu’s zwaarder belast dan waar ze voor ontworpen zijn (te diep ontladen) of is de capaciteit helemaal uitgeput en heeft de accu in het aantal cycli aan de verwachtingen voldaan. Garantie is in deze toepassing beter uit te drukken in aantal cycli onder de voorwaarde dat ze correct worden gebruikt en dat is vaak in de praktijk het probleem.
  1. De capaciteit van een accu wordt kleiner naarmate deze sneller worden ontladen- dit wordt bepaald door de gereden snelheid, het lichaamsgewicht van de bestuurder, vlak of hellend wegdek en bandenspanning. In de praktijk moet, gezien de snelheid van ontlading, niet de C20 waarde maar de C5 waarde (capaciteit in Ah) die op de accu aangegeven staat worden aangehouden.
  1. De accu’s mogen in principe niet verder dan 80% worden ontladen om te voorkomen dat deze te diep ontladen worden. Wanneer dit wel gebeurt dan brengt dit na een aantal keer een niet te herstellen schade toe aan de accuplaten waardoor de levensduur van de accu sterk wordt verkort. Dit is in de praktijk het moment waarop het laatste groene ledje op de indicatie uit gaat afhankelijk van de instellingen van de scootmobiel. Probleem is dat bij diverse merken scootmobielen de onderspanningsbeveiliging veel te laag is afgesteld <11,8 volt. Het display geeft dan bij een te lage accuspanning nog groene lampjes aan en dat er dus nog doorgereden kan worden. Dit zorgt ervoor dat de accu’s te diep worden ontladen!
  1. Hier volgt een rekenvoorbeeld te verduidelijking hoe er in de praktijk eigenlijk gerekend moet worden: een 85Ah accu heeft een C5 waarde (peukert formule) van 67.5 Ah x 80% (max ontlading) = 54 Ah beschikbare capaciteit belast met 20A (gem belasting bij rit) kan het accupakket maximaal 2,5 uur worden belast. Uitgegaan van een dagelijkse belasting (80% DOD).
  1. De capaciteit van een accu neemt ook af bij veranderende temperatuur. De opgegeven capaciteit is doorgaans bij 25 graden. De afname is afhankelijk van het merk en type accu. In sommige gevallen is er bij 10 graden nog maar 70% capaciteit over!
  1. De accu mag nooit 100% worden ontladen. Dit is het moment waarop de indicatie van 2 naar 1 lampjes / blokjes springt. De scootmobiel wil dan nog wel rijden, maar de accu loopt bij verder ontladen direct blijvende schade op.

Let op!

Het laatste lampje/blokje gaat vaak niet uit als er verder wordt doorgereden, het is de indicatie voor een lege accu en minder dan leeg kan niet worden weergegeven.

  1. Gebruik voor het laden van de accu een geschikte lader d.w.z. geschikt voor AGM of GEL accu’s die ook de juiste laadspanning geeft die op de datasheet van de accu aangegeven staat- voor de Move Filon Futur serie is dat tussen de 14.4 en 14.8V dat betekent voor een 24V lader 28.8 en 29.6V.
  1. Als de scootmobiel weinig wordt gebruikt laad dan bij voorkeur 1 maal per maand de. Dit compenseert het rustverbruik van de scootmobiel. Als de scootmobiel langdurig niet gebruikt gaat worden koppel dan de accu’s af.
  1. Geef de lader altijd de tijd om zijn laadcyclus af te maken. Het laden van een lege accu kost minimaal 14 uur ongeacht de grootte. Gedeeltelijk ontladen accu’s opladen gaat sneller, maar de na-laad fase waarin de lading van de cellen gelijk word getrokken duurt altijd enkele uren.
  2. U kunt accu’s ook teveel laden. Dat wil zeggen, 15 minuten rijden en weer opladen. De volgende dag 15 minuten rijden en weer opladen. Als u dit ritme aanhoudt zijn de accu’s binnen 6 maanden defect.